Politica de confidentialitate

Datele de identificare si datele de contact:

Site-ul secom-healthcare.com denumit in continuare “secom-healthcare” sau “site-ul”, este administrat si proprietatea exclusiva a SECOM HEALTHCARE GROUP S.R.L., denumita in continuare “Secom Group”, avand urmatoarele date de identificare: Cod Unic de Inregistrare 44153405, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/7290/2021, sediul in Bucuresti Sectorul 2, Strada Gara Herastrau nr. 2, Cladirea Equlibrium 1, Etaj 8, Romania Tel./Fax: 021/316.4393; E-mail: info@secom-healthcare.com.Continutul acestei Politici este pur informativ si nu afecteaza drepturile pe care vi le ofera legislatia. Vom face tot posibilul pentru a va facilita exercitarea acestora.

In cazul in care exista intrebari legate de continutul politicilor privind prelucrarea sau cu privire la datele personale colectate prin intermediul site-ului, persoana vizata (vizitatorii site-ului) este rugata sa transmita o solicitare scrisa:

 • la adresa de e-mail: dpo@secom.ro;
 • in scris, prin posta, la urmatoarea adresa: Bucuresti Sectorul 2, Strada Gara Herastrau nr. 2, Cladirea Equlibrium 1, Etaj 8, Romania.

Persoanele care transmit astfel de solicitari catre Secom Group sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mail-ului/pe plicul de corespondenta informatii precum “protectia datelor”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

Persoana vizata va primi un raspuns in termen de 30 de zile de la primirea documentului de catre Secom Group, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, persoana vizata va fi informata in mod corespunzator cu privire la acest termen.

Prezenta politica are scopul de a va informa, in special, cu privire la: (1) categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam, (2) scopurile pentru care le prelucram si temeiurile de prelucrare aferente, (3) perioada de stocare a acestor date, (4) destinatarii datelor cu caracter personal, (5) drepturile dumneavoastra.

 

1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam

Colectam si prelucram de la dumneavoastra urmatoarele categorii de date cu caracter personal, in masura in care ne furnizati aceste tipuri de date cu caracter personal:

Date de identificare – nume, prenume, adresa de domiciliu, data nasterii, sex

Date de contact – adresa de corespondenta, adresa de email, numar de telefon

Date tehnice – adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, geolocatia, paginile de pe site-ul nostru pe care le vizitati, timpul petrecut pe aceste pagini si alte statistici

Date de utilizator – numele utilizator, parola, data si ora de autentificare, activitatea online

Opinii si viziuni (pot include date sensibile) – orice opinii si viziuni pe care ni le transmiteti sau orice opinii si viziuni pe care le postati public despre noi pe retelele de socializare (social media) sau pe care le faceti cunoscute pe alte canale publice.

 

2. Scopurile pentru care le prelucram si temeiurile de prelucrare aferente:

 • in interesul legitim al Secom Group, pentru contactarea detinatorului unui cont, spre a oferi informatii privind accesarea/folosirea contului de utilizator accesat, in baza relatiei stabilite intre Secom Group si persoana vizata;
 • in baza consimtamantului expres al persoanei vizate in scopuri de marketing;
 • in scopul furnizarii informatiilor solicitate, in cazul completarii formularelor de contact;
 • in interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a intelege nevoile si asteptarile clientilor si pentru imbunatatirea serviciilor oferite;

De asemenea, mentionam ca nu aveti nicio obligatie de a ne furniza datele dumneavoastra cu caracter personal. Cu toate acestea, daca nu ne oferiti datele necesare, nu va fi posibil pentru noi sa va prestam serviciile pe care ni le solicitati.

 

3. Perioada de stocare a datelor

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesara realizarii scopurilor de prelucrare, precum si in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, dispozitiile referitoare la obligatia de arhivare.

Prelucrarile uzuale de date pentru care nu exista o durata de retentie impusa de lege, se vor raporta la termenul general de prescriptie, ca durata maxima aferenta stocarii in bazele de date ale Secom Group. Datele sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene.

In ceea ce priveste prelucrarile pe baza de consimtamant, datele vor fi retinute pana la momentul retragerii consimtamantului.

 

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

In pofida faptului ca nu este posibil sa va oferim, la acest moment, informatii precise cu privire la identitatea exacta a tuturor destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastra, deoarece nu i-am stabilit in prealabil pentru fiecare persoana vizata in parte, incercam, in cele ce urmeaza, sa mentionam categoriile de persoane terte carora le transmitem datele dumnevoastra cu caracter personal :

 • Colaboratori care ofera servicii si produse conexe sau aditionale serviciilor si produselor noastre;
 • Consultanti cu care am incheiat un contract (e.g. avocati, contabili, acestia fiind obligati printr-o lege sau prin contractul incheiat cu noi sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra);
 • Persoane fizice sau juridice care actioneaza ca persoane imputernicite, in diverse domenii (de exemplu, servicii de plata, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.), cu privire la care vom include clauze in temeiul carora acestia sa fie obligati sa respecte cerintele legislatiei care va protejeaza drepturile;
 • Alte companii din grup;
 • Furnizori de servicii de web hosting care asigura gazduirea site-ului nostru;
 • Furnizori de servicii IT care asigura mentenanta si dezvoltarea site-ului nostru;
 • Furnizori de servicii de tip analytics (e.g. Google Analytics);
 • Furnizori de servicii de marketing pe seama noastra.

In toate cazurile, solicitam destinatarilor datelor dumneavoastra sa le prelucreze in conformitate cu legea si pentru scopuri compatibile cu scopurile pentru care colectam datele dumneavoastra cu caracter personal in prealabil.

 

5. Drepturile dumneavoastra

Aveti urmatoarele drepturi in legatura cu datele dumneavoastra cu caracter personal, garantate de legislatie:

 1. Dreptul de acces la date, adica dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.
 2. Dreptul la rectificarea datelor, adica dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Ţinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
 3. Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), adica dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate, in anumite cazuri (cum ar fi : datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile in care sunt colectate sau sunt prelucrate, persoanele vizate si-au retras consimtamantul pentru prelucrare si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, persoanele vizate se opun prelucrarii datelor cu caracter personal care le privesc si nu exista interese legitime care sa prevaleze sau persoana vizata se opune prelucrarii datelor cu scop de marketing direct, prelucrarea datelor este ilegala).
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii, adica dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri (cum ar fi: persoana vizata contesta exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor etc.).
 5. Dreptul la portabilitatea datelor, adica dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat precum si dreptul de a transmite aceste date altui operator, ambele in anumite cazuri.
 6. Dreptul la opozitie, adica dreptul de va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflatĭ, prelucrarii in temeiul: (a) indeplinirii unei sarcini care serveste unui interes public, (b) indeprinirii unei sarcini care rezulta din exercitarea autoritatii publice sau (c) in scopul intereselor legitime urmarite de operator.
 7. Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, adica dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, cu respectarea anumitor conditii.
 8. Dreptul de a fi informat cu privire la incalcarea securitatii. In cazul in care incalcarea securitatii datelor cu caracter personal este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, operatorul informeaza persoana vizata fara intarzieri nejustificate cu privire la aceasta incalcare, in anumite conditii.
 9. Dreptul de a va retrage consimtamantul privind prelucrarea, in cazul in care temeiul prelucrarii este consimtamantul dumneavoastra acordat in prealabil.

De asemenea, orice persoana care considera ca drepturile de care beneficiaza in temeiul GDPR au fost incalcate ca urmare a prelucrarii datelor sale cu caracter personal fara a se respecta GDPR are: (i) fie dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), (ii) fie de a recurge la instanta de judecata.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta  Politica de confidentialitate sau  despre  oricare  alte  aspecte  ale  prelucrarii  datelor dumneavoastra de catre noi, va rugam sa folositi oricand doriti detaliile de contact din sectiunea de mai sus – Date de contact.

Vom incerca sa raspundem cat mai rapid si complet tuturor intrebarilor si preocuparilor dumneavoastra si sa facilitam exercitarea drepturilor dumneavoastra, in conformitate cu prevederile legale.